1 sany ok şekilli burun trimmer toplumynda NZ-913 2, gapdal ýakýan trimmer we arassalaýjy çotga

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 ok şekilli NZ-913 2 burun trimmer toplumy gapdal trimmer we arassalaýjy çotga bilen

Esasy adamyň ululygy: 2,9 * 3.0 * 14 sm

Esasy ululygy: 5,6 * 8 * 3,6 sm

Garnituralar: çotga, esas, gapdal trimmer, pyçak gapagy

Faceerüsti gutarmak: özleşdirilen

AA / R6 gury öýjük / aşgar batareýalary bilen ulanylýar
  • Öňki:
  • Indiki: