TS-694 LED displeýli ýüzýän plitalar, saçyň ähli görnüşleri üçin 360 dereje aýlaw şnury bilen çalt düzediji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TS-694 LED displeýli ýüzýän plitalar, saçyň ähli görnüşleri üçin 360 dereje aýlaw şnury bilen çalt düzediji

Önümiň jikme-jigi

Model belgisi TS-694 Set şnury 1,95 m, 0,5mm²x2
Önümiň ululygy: 25x3x3.8 sm  Funksiýa

Saç düzediji

Naprýa .eniýe 100-240V, 50 / 60Hz Wilkanyň görnüşi

ABŞ / EUB / UK / AU

Maks Power 36W Iň ýokary temperatura

220 ° C.

Awtomatik öçüriň

Hawa

Keramiki örtükli alýumin ýüzýän plitalar

Hawa

30-lar çalt gyzýar

Hawa

PTC gyzdyryjy

Hawa

Kepillendirilen önüm Hawa 360 dereje aýlaw şnury

Hawa

Plastina gulpy bilen göçme dizaýn Hawa Ion funksiýasy islege bagly

Hawa

5 derejeli LED temperaturany görkezmek we dolandyrmak Hawa Arza

Içerki, syýahat, myhmanhana

Reňk Gülgüne / ýaşyl / özleşdirilen Marka

Custöriteleşdirilen

MOQ 3000 sany Söwda şertleri

FOB, EXW

Gelip çykan ýeri Ningbo, Hytaý OEM / ODM

Hawa

Eltip bermegiň wagty 35 gün Eltip bermek

Deňiz ýakasynda

Bellik: Saçlary tabaklaryň arasynda 2-3 sekuntdan köp saklamaň

Saçyň bir bölümi bejerilende, başga bölüme geçiň.

Ulanyş gutarandan soň tok wyklýuçatelini “öçüriň”.

Wilkany çykaryň we saklamazdan ozal enjamyň howpsuz ýerde sowamagyna rugsat beriň.

Seresaplyk, arassalamak we esasy hyzmat:

· Her gezek ulananyňyzdan soň elmydama enjamy öçüriň. Gurluşy hiç hili arassalamazdan ozal öçürmeli we tok rozetkasyndan aýyrmaly.

· Enjamy suwa ýa-da başga suwuklyga çümdürmäň.

· Daşky görnüşini arassalamak üçin, gury ýa-da çygly mata bilen süpüriň.

· Gaty ýuwujy serişdeleri, abraziw, erginleri ýa-da arassalaýjylary ulanmaň.

· Set şnuruny enjamyň töweregine öwürmäň, sebäbi bu simleri süzüp we zaýalap biler.

Bellik: Bu enjamyň set şnury zaýalanan bolsa, ulanmagy bes ediň. Bejeriş diňe ökde tehnik tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

 

Surat boýunça önümiň jikme-jiklikleri:

17

TS-694


  • Öňki:
  • Indiki: